Regler

i forbindelse med Løjt Lands Ferguson Traktorringridning.

 

1.
Galgepasserne skal respekteres og har al myndighed i forbindelse med gennemførelsen af ringridningen.
Overholdes reglerne ikke kan galgepasserne vælge en eller flere af nedenstående sanktioner:
a. Henstille føreren til at overholde reglerne
b. Give fradrag i erhvervede ringe
c. Ved gentagne gange at sidde en henstilling overhørig eller køre groft ufor-svarligt kan føreren udelukkes fra resten af dagens konkurrence.

2.
Deltagelse i foreningens arrangementer sker på eget ansvar og risiko.
3.
Der køres altid i 4. gear med “jævn fart” ved gennemkørsel ved galgerne. Galge-passerne kan henstille til, at sætte farten op eller ned.

4.
Når galgen er passeret og der skal køres retur, tages farten betydelig af. Der køres med en lavere fart i svinget efter galgen og retur til opmarch rækken igen.

5.
Der køres altid efter forholdene. Din egen, andre rytteres samt tilskueres sikkerhed er det vigtigste.

6.
Når galgerne passeres, foregår det altid siddende og med benene placeret på fod-hvilerne. Det er ikke tilladt at “fjedre” med benene.

7.
Føreren må ved kørsel på stævnearealet ikke være påvirket ifølge færdselsloven.

8.
Deltagernummer placeres synligt foran på traktorens kølerhjelm

9.
Er du 2. kører på en lånt traktor aftales altid med ejeren om der evt. skal afregnes for lån af traktor. (Til dækning for benzinudgifterne er et beløb på 100 kr. rime-ligt)

10.
Der føres regnskab med antal erhvervede ringe. Evt. præmieuddeling sker ved lod-trækning.

HUSK – Vi kører for sjov.